Thuis in comfortabele warmte.

Installatie van vloerverwarming systemen

De mogelijkheden om vloerverwarming te installeren:

Infrezen van vloerverwaming

Ook in een cementdekvloer kan een vloerverwarmingsysteem worden aangebracht door middel van het frezen van sleuven.

Dit frezen gebeurt met onze, speciaal hiervoor ontwikkelde, freesmachine. De sleuf welke gefreesd wordt is +/- 20mm diep. Het stof dat uit de sleuf vrijkomt wordt direct met een speciaal hiervoor bestemde stofzuiger afgezogen. Hierdoor kunnen wij voor 99% stofvrij frezen.

Na het frezen van de sleuven worden de vloerverwarmingsbuizen aangebracht. Wij maken hiervoor gebruik van een PE-RT buis. Dit is een zuurstof- en diffusiedichte buis volgens DIN4726, welke ontwikkeld is voor vloerverwarming en tevens voorzien is van het KOMO keurmerk. Na het aanbrengen van de leidingen worden deze aangesloten op de vloerverwarmingsverdeler. Plavuizen kunnen direct, door middel van het gebruik van elastische tegellijm, worden aangebracht op de vloer.

Wij frezen in een zogenoemd slakkenhuispatroon. Bij dit patroon wordt de leiding vanaf de vloerverwarmingverdeler in een spiraalvorm met een dubbele verlegafstand naar het midden geleid. Vanuit het midden wordt de “retourleiding” tussen de reeds gemonteerde “aanvoerleiding” teruggebracht naar de vloerverwarmingverdeler, zodat uiteindelijk de gewenste verlegafstand wordt verkregen. Als uw systeem volgens dit patroon wordt gelegd,

dan zullen de “warme” en “koude” leidingen om en om komen te liggen, wat resulteert in een egaal warme vloer en het ideale wooncomfort.

Installatie vloerverwarming bevestigd op staalmatten.

Mocht er nog geen cementdekvloer in uw woning aanwezig zijn, dan bestaan er diverse mogelijkheden om vloerverwarming aan te brengen.

Installatie van vloerverwarming gebundeld op gegalvaniseerde staalmatten

De meest gangbare methode is het bundelen van de vloerverwarmingsbuis op gegalvaniseerde stalen matten. Onder deze matten brengen wij een reflectiefolie aan welke alcalieresistent is. Dit houdt in dat de later aangebrachte cementdekvloer de folie niet aantast. Deze folie weerkaatst gegarandeerd 98% van de warmteafgifte direct weer terug, waardoor het warmteverlies wordt beperkt tot slechts 2% naar uw ondervloer (constuctievloer).

De aangebrachte matten zorgen ervoor dat tevens uw cementdekvloer sterker wordt en de kans op scheuren bij het nadrogen nihil is.

Installatie van vloerverwarming op tackerplaat

Wanneer uw woning nog voldoende opbouwhoogte heeft (hoogte van constructievloer tot deurdorpels), kunt u er ook voor kiezen om de vloerverwarming te bevestigen op een tackerplaat. Tackerplaat is een EPS (geperst piepschuim) isolatieplaat, verkrijgbaar in diverse dikten (beginnend bij 20mm). Op deze plaat wordt dan de vloerverwarmingsbuis bevestigd middels tackerclips. Naderhand wordt hierover dan uw afwerkvloer gestort. Deze methode wordt over het algemeen alleen toegepast bij woningen waarbij de constructievloer nagenoeg niet of slecht is geisoleerd. Graag adviseert Comfort Vloerverwarmingsystemen u persoonlijk over de mogelijkheden en de juiste keuze van uw vloerverwarmingsinstallatie.

Offerte
Comfort Vloerverwarmingsystemen
VGemmen is een onderdeel van de Temmen & Koop Groep
Verwarming Groothandel
Phileas Foggstraat 60
7825 AL Emmen
T 0528-343438
E info@comfortvloerverwarmingsystemen.nl